Thân Gửi Quý Vị Cư Dân Bilma, 

Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trái phiếu vào ngày 6 tháng Năm, 2023. Ban Giám Đốc Bilma sẽ tổ chức hai cuộc họp tại Tòa thị chính để cho phép cư dân đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử trái phiếu sắp tới. 

Khi Nào và Ở Đâu? Ngày 

Giờ 

Địa Điểm 

Địa Chỉ 

Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư, 2023 

7 giờ tối 

Country Lake Estates Clubhouse 

4120 Country Park Drive, Spring, Texas 77388 

Thứ Tư, ngày 26 tháng Tư, 2023 

7 giờ tối 

SCOCIA Clubhouse # 2 

6002 Bur Oak Drive, Spring, Texas 77379 

 Để tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử trái phiếu, vui lòng vào trang mạng của Cơ Quan tại https://www.bilmapud.com/elections/. 

Xin cảm ơn quý vị, 

Ban Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Bilma